Tapu Nedir?

  • 05.01.2023
  • 149 views

Tapu, Türkçe dilinde "kutsal" veya "sakınılması gereken" anlamına gelir. Tapu kelimesi, özellikle Türkiye'de mülkiyet hakkının veya bir yerin resmi olarak tescil edilmesiyle ilgili olarak kullanılır. Örneğin, bir arsa üzerinde bir evin bulunduğu yerin tapusu, evin mülkiyetinin resmi olarak kaydedilmesini ve evin sahibinin mülkiyet hakkının belgelenmesini sağlar. Tapu kelimesi ayrıca, Türkiye'de tescilli bir yerin özelliklerini ve sınırlarını belirtmek için de kullanılır.

Sorunuz mu Var?

lunarinvest.com Lunarinvest