İskan Nedir?

  • 05.01.2023
  • 149 views

İskan, Türkçe'de "sertifika" anlamına gelir. Genellikle, bir bina veya inşaatın yapımından sonra, yapının güvenilir, emniyetli ve yasal koşullara uygun olduğunu belgeleyen bir sertifika olarak kullanılır. Bu sertifika, yapının yapımından sorumlu olan müteahhit veya inşaat firması tarafından düzenlenir ve yapının inşaatını tamamladıktan sonra belediyeye veya ilgili makamlara verilir. İskan, yapının kullanılmasının yasal olarak mümkün olmasını sağlar ve yapının gelecekteki işletimi için gerekli olan bütün belgelerin düzenlenmesine yardımcı olur.

Sorunuz mu Var?

lunarinvest.com Lunarinvest